บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระเบียน 1 ทั้งหมด 4 ของ 4
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 364.4 น341ก 2553
ผู้แต่ง นวลวรรณ วัชนุภาพร
ชื่อเรื่อง การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม = Participation on Crime Prevention of Leader Chief in Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province / นวลวรรณ วัชนุภาพร
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาเกษตรศาสตร์, 2553
รายละเอียด (3), 81 แผ่น : ตาราง


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : งานเทคนิค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การจอง
ISBN 9742878633
เลขเรียกหนังสือ ว 372.34 ป473ส 2547
ผู้แต่ง ปรียา บูรณรักษ์.
ชื่อเรื่อง สภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิมพลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547
รายละเอียด 117 แผ่น : ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : งานเทคนิค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การจอง
ISBN 9742878722
เลขเรียกหนังสือ ว 371.334 พ944บ 2547
ผู้แต่ง เพียงพิศ อุดมรัตน์.
ชื่อเรื่อง บทบาทของอาจารย์ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้น 3-4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet Thailand) / เพียงพิศ อุดมรัตน์
พิมพลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547
รายละเอียด 87 แผ่น : ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : งานเทคนิค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การจอง
ISBN 9746477242
เลขเรียกหนังสือ ว 027.4 ส524พ 2544
ผู้แต่ง พัชรีพร ชมบุญ.
ชื่อเรื่อง สภาพห้องสมุดและปัญหาการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนมิติใหม่ตามนโยบายกรมการศึกษานอกโรงเรียน / พัชรีพร ชมบุญ
พิมพลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544
รายละเอียด 124 แผ่น : ตาราง


 

สืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com