บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - ทุกเขตข้อมูล: ผลงานอาจารย์
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 38 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 375
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 600 LIB2 ชั้น 4, สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 658.32 น625อ 2559
ผู้แต่ง นิภาพรรณ เจนสันติกุล
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล / นิภาพรรณ เจนสันติกุล
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 153 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3, สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 375.613 ส761ว
ผู้แต่ง สุชาติ นพคุณ
ชื่อเรื่อง วิธีการสอนพลศึกษา 2 = Physical education teaching methodology 2 / สุชาติ นพคุณ
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 214 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(10)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 9
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4, สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786164230002
เลขเรียกหนังสือ 808.066 ช428ค
ผู้แต่ง ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ชื่อเรื่อง คู่มือการเขียนรายงานวิจัย / ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 483 : ภาพประกอบ, ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 657.42 ส778ก
ผู้แต่ง สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
ชื่อเรื่อง การบัญชีชั้นกลาง 1 / สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 243 หน้า : ตาราง


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 658.022 ผ165ก
ผู้แต่ง ผ่องใส สินธุสกุล
ชื่อเรื่อง การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / ผ่องใส สินธุสกุล
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 216 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 370.114 ว296อ
ผู้แต่ง วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต / วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558
รายละเอียด 262 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 500 LIB1 ชั้น 4, สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 551.48 พ516อ
ผู้แต่ง พัชรศักดิ์ อาลัย
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อุทกวิทยา / พัชรศักดิ์ อาลัย
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558
รายละเอียด 210 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 341.2473 พ962อ
ผู้แต่ง แพรภัทร ยอดแก้ว
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อาเซียนศึกษา / แพรภัทร ยอดแก้ว
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558
รายละเอียด 359 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 375 น417อ
ผู้แต่ง นันท์นภัส นิยมทรัพย์
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / นันท์นภัส นิยมทรัพย์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558
รายละเอียด 211 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 001.422 ธ677อ
ผู้แต่ง ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัย / ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
รายละเอียด 306 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com