บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - ทุกเขตข้อมูล: ผลงานอาจารย์
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 41 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 401
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 515.35 ว329อ
ผู้แต่ง วรินทร์ ศรีปัญญา
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ / วรินทร์ ศรีปัญญา
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 186 หน้า


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 331 ร375อ
ผู้แต่ง รัตนากร นามวงษ์
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา แรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน = Labor relations and labor unions / รัตนากร นามวงษ์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 235 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 616.9 ก137อ
ผู้แต่ง กมลวรรณ บุตรประเสริฐ
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระบาดวิทยา / กมลวรรณ บุตรประเสริฐ
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 274 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 658.4038 น169อ
ผู้แต่ง นพดล มณีรัตน์
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / นพดล มณีรัตน์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 251 หน้า : ภาพประกอบ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 787 ส354อ
ผู้แต่ง สรายุทธ์ โชติรัตน์
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปฏิบัติเครื่องดีดไทย ๑ / สรายุทธ์ โชติรัตน์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 186 หน้า : ภาพประกอบ


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 621.381 ธ394อ
ผู้แต่ง ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 / ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 210 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 371.33 อ833อ
ผู้แต่ง อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การประยุกต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา / อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 187 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 651 ผ165อ
ผู้แต่ง ผ่องใส สินธุสกุล
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารสำนักงาน / ผ่องใส สินธุสกุล
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 206 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 600 LIB2 ชั้น 4, สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 658.32 น625อ 2559
ผู้แต่ง นิภาพรรณ เจนสันติกุล
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล / นิภาพรรณ เจนสันติกุล
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 153 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 647.95 ว322อ
ผู้แต่ง วรารัตน์ สานนท์
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม / วรารัตน์ สานนท์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 200 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com