บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: พยาบาลศาสตร์
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 563 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 5628
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 616.9803 ก137อ
ผู้แต่ง กมลวรรณ บุตรประเสริฐ
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม / กมลวรรณ บุตรประเสริฐ
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 262 หน้า : ตาราง


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 600 LIB2 ชั้น 4
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 610.73 อ886
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กระบวนการพยาบาล / หทัยชนก บัวเจริญ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9786164410572
เลขเรียกหนังสือ 615.321 พ725ส 2560
ผู้แต่ง พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล
ชื่อเรื่อง สุดยอด 108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หายป่วย / พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เก็ท ไอเดีย, 2560
รายละเอียด 268 หน้า : ภาพประกอบ


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786164260139
เลขเรียกหนังสือ 612.1 ก185ส
ผู้แต่ง กรองกาญจน์ ชูทิพย์
ชื่อเรื่อง สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา / กรองกาญจน์ ชูทิพย์
พิมพลักษณ์ พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2560
รายละเอียด 562 หน้า : ภาพประกอบ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786161817619
เลขเรียกหนังสือ 616.132 ส731ร
ผู้แต่ง สิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี
ชื่อเรื่อง เราจะไม่เป็นความดันสูงในชาตินี้ / สิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี, เขียน ; เด่นจูน, [นามแฝง] ,ภาพประกอบ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2560
รายละเอียด 208 หน้า : ภาพประกอบสี
ชื่อชุด ชุดชีวิตและสุขภาพ ; ลำดับที่ 212


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786161133481
เลขเรียกหนังสือ 618.2 ต367
ชื่อเรื่อง ตำราภูมิปัญญาการผดุงครรภ์ไทย / พรทิพย์ เทียนทองดีและกันทิมา สิทธิธัญกิจ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2560
รายละเอียด 131 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786164296572
เลขเรียกหนังสือ 610.7 ส231ช
ผู้แต่ง สม สุจีรา
ชื่อเรื่อง โชคดีที่เรียนหมอ / สม สุจีรา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2560
รายละเอียด 197 หน้า


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789740335689
เลขเรียกหนังสือ 610.284 ช361ช
ผู้แต่ง ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์
ชื่อเรื่อง ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ / ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2560
รายละเอียด 328 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786163142788
เลขเรียกหนังสือ 616.0252 ศ312ก
ผู้แต่ง ศศิภา บูรณพันธกฤษ์
ชื่อเรื่อง การพันผ้ายืดสำหรับกายภาพบำบัด / ศศิภา บูรณพันธกฤษ์, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
รายละเอียด 108 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786164291898
เลขเรียกหนังสือ 616.9803 ล226ก
ผู้แต่ง ลักษณา เหล่าเกียรติ
ชื่อเรื่อง การบาดเจ็บ ความผิดปกติและโรคจากการทำงาน : การป้องกัน / ลักษณา เหล่าเกียรติ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
รายละเอียด 281 หน้า : ตารางสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com