บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 123
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(10)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 10
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789749760789
เลขเรียกหนังสือ 895.915 ช583
ชื่อเรื่อง ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว : การศึกษาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ : คู่มือประยุกต์คำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และดีงาม เล่มที่ 2 / มัลลิกา ตัณฑนันทน์...[และคนอื่น ๆ] ; สมชัย เบญจมิตร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : บี มีเดีย, 2558
รายละเอียด 208 หน้า


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789740331247
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ส843ต
ผู้แต่ง สุเมธ ตันติเวชกุล
ชื่อเรื่อง ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน / สุเมธ ตันติเวชกุล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
รายละเอียด 207 หน้า : ภาพประกอบสี


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786169112815 ล.2
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ป452ก
ผู้แต่ง ปราโมทย์ ไม้กลัด
ชื่อเรื่อง การทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่มที่ 2 / ปราโมทย์ ไม้กลัด ; สัมภาษณ์, เรียบเรียง, สมชาย ขจรศักดิ์ชัย.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556
รายละเอียด 1 เล่ม (119 หน้า) : ภาพประกอบ


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(4)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789747727661
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ส876ต
ผู้แต่ง สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
ชื่อเรื่อง ตามรอยพ่อ ก-ฮ : รวม 309 คำที่คนไทยควรรู้ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระราชดำรัส / สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555
รายละเอียด 407 หน้า : ภาพประกอบ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 พ343
ชื่อเรื่อง พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554
รายละเอียด 200 หน้า : ภาพประกอบ


 
6
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9789740206040
เลขเรียกหนังสือ 923.1 ส843ต 2553
ผู้แต่ง สุเมธ ตันติเวชกุล.
ชื่อเรื่อง ใต้เบื้องพระยุคลบาท / สุเมธ ตันติเวชกุล
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 9
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มติชน, 2553
รายละเอียด 320 หน้า : ภาพประกอบ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ภ671ร
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2552
รายละเอียด 76 หน้า : ภาพประกอบสี


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9749476182
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ส779พ 2551
ผู้แต่ง สุทิน ลี้ปิยะชาติ.
ชื่อเรื่อง พระบารมีปกเกล้าฯ / สุทิน ลี้ปิยะชาติ
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อริยมรรค, 2551
รายละเอียด 192 หน้า : ภาพประกอบสี


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789747700732
เลขเรียกหนังสือ 895.915 ภ671พ
ชื่อเรื่อง พระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2551
รายละเอียด 239 หน้า : ภาพประกอบ


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789743265426
เลขเรียกหนังสือ 895.915 ส691ธ
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อเรื่อง ธรรมนูญชีวิต 9 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551
รายละเอียด 324 หน้าสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com