บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล
หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 124
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789748825144
Call Number 895.915 ภ671พ 2559
Author ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
Title พ่อ หลวงพ่อของแผ่นดิน / คณะผู้จัดทำ, กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ.
Edition พิมพ์ครั้งที่ 9
Publisher กรุงเทพฯ : กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ, 2559
Material [16], 148, 3 หน้า : ภาพประกอบ.


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(10)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 10
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789749760789
Call Number 895.915 ช583
Title ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว : การศึกษาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ : คู่มือประยุกต์คำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และดีงาม เล่มที่ 2 / มัลลิกา ตัณฑนันทน์...[และคนอื่น ๆ] ; สมชัย เบญจมิตร, บรรณาธิการ
Publisher นนทบุรี : บี มีเดีย, 2558
Material 208 หน้า


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789740331247
Call Number 923.1593 ส843ต
Author สุเมธ ตันติเวชกุล
Title ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน / สุเมธ ตันติเวชกุล
Publisher กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Material 207 หน้า : ภาพประกอบสี


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786169112815 ล.2
Call Number 923.1593 ป452ก
Author ปราโมทย์ ไม้กลัด
Title การทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่มที่ 2 / ปราโมทย์ ไม้กลัด ; สัมภาษณ์, เรียบเรียง, สมชาย ขจรศักดิ์ชัย.
Publisher กรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556
Material 1 เล่ม (119 หน้า) : ภาพประกอบ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(4)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789747727661
Call Number 923.1593 ส876ต
Author สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
Title ตามรอยพ่อ ก-ฮ : รวม 309 คำที่คนไทยควรรู้ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระราชดำรัส / สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, เรียบเรียง
Publisher กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555
Material 407 หน้า : ภาพประกอบ


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
Call Number 923.1593 พ343
Title พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Publisher กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554
Material 200 หน้า : ภาพประกอบ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789740206040
Call Number 923.1 ส843ต 2553
Author สุเมธ ตันติเวชกุล.
Title ใต้เบื้องพระยุคลบาท / สุเมธ ตันติเวชกุล
Edition พิมพ์ครั้งที่ 9
Publisher กรุงเทพฯ : มติชน, 2553
Material 320 หน้า : ภาพประกอบ


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
Call Number 923.1593 ภ671ร
Author มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Title ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2552
Material 76 หน้า : ภาพประกอบสี


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9749476182
Call Number 923.1593 ส779พ 2551
Author สุทิน ลี้ปิยะชาติ.
Title พระบารมีปกเกล้าฯ / สุทิน ลี้ปิยะชาติ
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5
Publisher กรุงเทพฯ : อริยมรรค, 2551
Material 192 หน้า : ภาพประกอบสี


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789747700732
Call Number 895.915 ภ671พ
Title พระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Publisher กรุงเทพฯ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2551
Material 239 หน้า : ภาพประกอบสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com