บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: อาเซียน
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 41 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 409
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 382.09593 ธ214ก
ผู้แต่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ชื่อเรื่อง การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ มาเลเซีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา / ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานภาค และสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548
รายละเอียด 188 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ, แผนที่


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : นิติศาสตร์ ภาษาไทย หมวด 320 LIB2 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786163880765
เลขเรียกหนังสือ 327.59051 ก853อ
ผู้แต่ง เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
ชื่อเรื่อง อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
รายละเอียด 383 หน้า : ภาพประกอบ


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786163448231
เลขเรียกหนังสือ 959.9 ก764ฟ
ผู้แต่ง เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
ชื่อเรื่อง ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพชรปะกาย, 2559
รายละเอียด 224 หน้า : ภาพประกอบ


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786162104305
เลขเรียกหนังสือ 337.159 ธ243อ
ผู้แต่ง ธนาชัย พาณิชย์เศรษฐ์
ชื่อเรื่อง AEC ต้องรู้ ปฐมบท สวัสดีประเทศไทย / ธนาชัย พาณิชย์เศรษฐ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส, 2559
รายละเอียด 558 หน้า : ภาพประกอบ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 341.2473 พ962อ
ผู้แต่ง แพรภัทร ยอดแก้ว
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อาเซียนศึกษา / แพรภัทร ยอดแก้ว
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558
รายละเอียด 359 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(6)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786163201676
เลขเรียกหนังสือ 306.2 อ617
ชื่อเรื่อง อาเซียนต้องรู้ : วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ / รดา แสงธนพร, บรรณาธิการเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2558]
รายละเอียด 216 หน้า : มีภาพประกอบ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786163890108
เลขเรียกหนังสือ 956 ส678
ชื่อเรื่อง สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซี่ยน ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558
รายละเอียด 374 หน้า : ภาพประกอบ


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(7)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 7
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 700 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789740333678
เลขเรียกหนังสือ 709.59 ป622ศ
ผู้แต่ง ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
ชื่อเรื่อง ศิลปะอาเซียน : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
รายละเอียด 409 หน้า : ภาพประกอบ


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(4)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786163447333
เลขเรียกหนังสือ 959.4 ก764ล
ผู้แต่ง เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
ชื่อเรื่อง ลาว จากกรุงศรีสัตนาคนหุตสู่ สปป. ลาว / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558
รายละเอียด 304 หน้า : ภาพประกอบ


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 400 LIB1 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786162366567
เลขเรียกหนังสือ 428.24 ร832
ชื่อเรื่อง เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก นิทานพื้นบ้านอาเซียน = Study English from Asean folk tales / นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558
รายละเอียด 407 หน้า : ภาพประกอบสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session
เลือกด้านล่างเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอล่าสุด:

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com