บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: อาเซียน
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 54 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 540
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 382.09593 ธ214ก
ผู้แต่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ชื่อเรื่อง การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ มาเลเซีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา / ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานภาค และสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548
รายละเอียด 188 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ, แผนที่


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 341.2473 ส563อ
ผู้แต่ง สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนอาเซียนศึกษา / สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 150 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 341.2473 พ516อ
ผู้แต่ง พัชรมน โตสุรัตน์
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อาเซียนศึกษา / พัชรมน โตสุรัตน์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 175 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : นิติศาสตร์ ภาษาไทย หมวด 340 LIB2 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786163203038
เลขเรียกหนังสือ 341.2473 อ759อ
ผู้แต่ง อิศริยา นวลจรรยา
ชื่อเรื่อง อาเซียน ถาม-ตอบ รอบรู้ / เรียบเรียงโดย อิศริยา นวลจรรยา
ครั้งที่พิมพ์ 2560
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2560
รายละเอียด 177 หน้า : ภาพประกอบ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 345.06 ส691ส
ผู้แต่ง สำนักงานอัยการสูงสุด.
ชื่อเรื่อง สำนักงานอัยการสูงสุดกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักงานอัยการสูงสุด
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด, [2560]
รายละเอียด 172 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786164291232
เลขเรียกหนังสือ 362.1 บ418ก
ผู้แต่ง บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Strategic management of health care system in an era of ASEAN economic community / บุญใจ ศรีสถิตย์สรากูร
พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
รายละเอียด 485 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786164067042
เลขเรียกหนังสือ 959 อ887
ผู้แต่ง สีดา สอนศรี
ชื่อเรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2550-2558) = Southeast asia adecade before entering the asean community (2007-2015) / สีดา สอนศรี และคณะ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
รายละเอียด 560 หน้า


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786164067042
เลขเรียกหนังสือ 959 อ887
ชื่อเรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ.2550-2558) = Southeast asia : a decade before entering the ASEAN community (2007-2015) / สีดา สอนศรี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
รายละเอียด 560 หน้า : ภาพประกอบ


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 600 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786164070059
เลขเรียกหนังสือ 641.21 อ814
ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย / อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.), 2559
รายละเอียด 272 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786163447852
เลขเรียกหนังสือ 959.8 ก764อ
ผู้แต่ง เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
ชื่อเรื่อง อินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพรชประกาย, 2559
รายละเอียด 217 หน้า : ภาพประกอบสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com