บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - ผู้แต่ง: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 131
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786161821920
เลขเรียกหนังสือ 616.462 ค125อ
ผู้แต่ง คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อเรื่อง อยู่อย่างไรให้ไกลเบาหวาน / คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2560
รายละเอียด 128 หน้า : ภาพประกอบ
ชื่อชุด ชีวิตและสุขภาพ ; ลำดับที่ 226


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786160425204
เลขเรียกหนังสือ 895.126 ห734ร
ผู้แต่ง เหลา, เส่อ, ค.ศ. 1899-1966.
ชื่อเรื่อง ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์ / เหลาเส่อ ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, แปล.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2558
รายละเอียด 167 หน้า : ภาพประกอบ


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786160423101
เลขเรียกหนังสือ 895.13 ป611ร
ผู้แต่ง ปิงซิน
ชื่อเรื่อง รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, แปล ; ปิงซิน, เหยียนเกอหลิง, ซูเฉี้ยว ผู้เขียน.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2558
รายละเอียด 119 หน้า : ภาพประกอบ


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : อ้างอิง ภาษาไทย อ้างอิง LIB1 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786161125745
เลขเรียกหนังสือ อ 615.321 ท622ต 2558
ผู้แต่ง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 -
ชื่อเรื่อง ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 2 / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
รายละเอียด หน้า : ภาพประกอบ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786167308661
เลขเรียกหนังสือ 915.1 ท622ต 2558
ผู้แต่ง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
ชื่อเรื่อง ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย / พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2558
รายละเอียด 270 หน้า : ภาพประกอบ


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786160421411
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ด319 2558
ชื่อเรื่อง ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม : 60 พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพฯ แบบอย่างชีวิตที่ เก่ง ดี มีสุข / มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
รายละเอียด 299 หน้า : ภาพประกอบ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786161203672
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ห111
ชื่อเรื่อง 60 พรรษา รัตนราชสุดาวิทยาปริทรรศน์ / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2558
รายละเอียด 256 หน้า : ภาพประกอบ


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786160421411
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ด319
ชื่อเรื่อง ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม : 60 พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพฯ แบบอย่างชีวิตที่ เก่ง ดี มีสุข / มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557
รายละเอียด 299 หน้า : ภาพประกอบ


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 700 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789747539493
เลขเรียกหนังสือ 770.282 ท622อ
ผู้แต่ง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 -
ชื่อเรื่อง อุปบัติ ณ โลกี = Born to this world / นิติกร กรัยวิเชียร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2555
รายละเอียด 200 หน้า : ภาพประกอบ


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : นิยาย LIB1 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786160408566
เลขเรียกหนังสือ น ห359ห 2555
ผู้แต่ง หวังอันอี้
ชื่อเรื่อง หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า / หวังอันอี้, เขียน ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, แปล ; นิโลบล กิจไกรลาศ, ภาพประกอบ
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์, 2555
รายละเอียด 254 หน้า : ภาพประกอบสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com