บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - ทุกเขตข้อมูล: Award
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 54
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786160408702
เลขเรียกหนังสือ ย น471ก 2555
ผู้แต่ง น้าเมฆ, นามแฝง
ชื่อเรื่อง กระต่ายขี้อาย / น้าเมฆ, [นามแฝง], เรื่อง ; พี่พิมพ์, [นามแฝง], ภาพ
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์คิดดี้, 2555
รายละเอียด 32 หน้า : ภาพประกอบ


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9789746908023
เลขเรียกหนังสือ ย 895.913 ค521ม
ผู้แต่ง คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.
ชื่อเรื่อง มอม (ฉบับการ์ตูน) / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2554
รายละเอียด 120 หน้า : ภาพประกอบ


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789746413091
เลขเรียกหนังสือ 959.5 ช638บ 2553
ผู้แต่ง ชุลีพร วิรุณหะ
ชื่อเรื่อง บุหงารายา : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของชาวมลายู / ชุลีพร วิรุณหะ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2553
รายละเอียด 248 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789742556983
เลขเรียกหนังสือ 808.831 ว457ซ 2553
ผู้แต่ง วาณิช จรุงกิจอนันต์.
ชื่อเรื่อง ซอยเดียวกัน / วาณิช จรุงกิจอนันต์
ครั้งที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์รวมเล่ม
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2553
รายละเอียด 293 หน้า


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9796167296180
เลขเรียกหนังสือ ย 551.46 ส766ค 2553
ผู้แต่ง สุดใจ พรหมเกิด.
ชื่อเรื่อง ความเอื้ออารีแห่งท้องทะเล / เรื่อง, สุดใจ พรหมเกิด, เพรียว คิ้วฮก, พวงผกา แสนเขื่อนสี ; ภาพ สมบัติ คิ้วฮก
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2553
รายละเอียด 48 หน้า : ภาพประกอบ


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786117037061
เลขเรียกหนังสือ 895.911 ธ636พ
ผู้แต่ง ธีรภัทร เจริญสุข.
ชื่อเรื่อง พงศาวดารพิภพ / ธีรภัทร เจริญสุข, เขียน ; ตรีศิลป์ บุญขจร, บรรณาธิการต้นฉบับ ; วราวุฒิ โตอุรวงศ์, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์เอโนเวล, 2552
รายละเอียด 116 หน้า : ภาพประกอบ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : นิยาย LIB1 ชั้น 5
การจอง
ISBN 9786160400485
เลขเรียกหนังสือ น ย249ท
ผู้แต่ง ยาหยี, นามแฝง
ชื่อเรื่อง ทำประตูหัวใจให้รู้ว่ารัก / ยาหยี, [นามแฝง]
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คิมเบอร์ลี, 2552
รายละเอียด 408 หน้า : ภาพประกอบ


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : นิยาย LIB1 ชั้น 5
การจอง
ISBN 9789749601969
เลขเรียกหนังสือ น พ135ล
ผู้แต่ง พงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์
ชื่อเรื่อง ลำนำหกพิภพ / พงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551
รายละเอียด 720หน้า


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : นิยาย LIB1 ชั้น 5
การจอง
ISBN 9789742571832
เลขเรียกหนังสือ น ป466ป
ผู้แต่ง ปริศนา ปรัศนี.
ชื่อเรื่อง ปริศนา 70 ล้าน / ปริศนา ปรัศนี, เขียน
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี, 2551
รายละเอียด 220 หน้า


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : นิยาย LIB1 ชั้น 5
การจอง
ISBN 9789749601952
เลขเรียกหนังสือ น ศ321ต
ผู้แต่ง ศักดา สาแก้ว.
ชื่อเรื่อง ตุ๊กตาไล่ฝน / ศักดา สาแก้ว
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551
รายละเอียด 216 หน้าสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session
เลือกด้านล่างเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอล่าสุด:

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com