บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล
หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - ทุกเขตข้อมูล: Award
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 68
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : DVD LIB1 ชั้น 6
การจอง
Call Number DVD 3246
Title ทีมเงาอัจฉริยะ = Hidden Figures [ดีวีดี]
Publisher กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วีดี, 2560
Material 1 แผ่น (115 นาที) : เสียง, สี


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786167902906
Call Number 338.4791 บ626ย 2559
Author บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
Title ยล เยี่ยม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฏีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Publisher พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
Material 286 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 371.2 ว751ก 2559
Author วิศนีย์ สีเอี่ยม
Title การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร = Implementation of public sector management quality award affecting 21st century school supporting systems in south krungthon group under Bangkon metropolitan / วิศนีย์ สีเอี่ยม
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
Material (10), 158 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786160408733
Call Number ย พ524ห 2557
Author พัชรี มีสุคนธ์.
Title หัวกลมหาบ้าน / พัชรี มีสุคนธ์ ; วินิจ ยีสมัน, ภาพประกอบ
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Publisher กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2557
Material 32 หน้า : ภาพประกอบสี


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9789748219936
Call Number ย พ524ค 2557
Author พัชรี มีสุคนธ์.
Title ใครนะจะเก็บได้ / พัชรี มีสุคนธ์, เรื่อง ; จิตพาชื่น มุสิกานนท์, ภาพประกอบ
Edition พิมพ์ครั้งที่ 12
Publisher กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดตี้, 2557
Material 30 หน้า : ภาพประกอบสี


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786160413812
Call Number ย ห713อ
Author เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก
Title ออกไปนะเจ้าปีศาจ / เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก, เรื่องและภาพ.
Publisher กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2556
Material 32 หน้า : ภาพประกอบสี


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786160413928
Call Number 808.83872 ช648ภ
Author ชูชาติ ทรัพย์นิธิ.
Title ภารกิจปริศนา / ชูชาติ ทรัพย์นิธิ.
Publisher กรุงเทพฯ : ไครม์แอนดืมิสทรี, 2556
Material 160 หน้า


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786160413829
Call Number ย ส828พ
Author สุพรรณี นามวงษ์.
Title แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม / สุพรรณี นามวงษ์, เรื่อง ; วิทิตา บุญสุภาพ, ภาพประกอบ
Publisher กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2556
Material 32 หน้า : ภาพประกอบสี
Series Stmt ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : นิยาย LIB1 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786160413904
Call Number น ค472น
Author คีตาญชลี แสงสังข์.
Title นักสืบหลังเลนส์ / คีตาญชลี แสงสังข์.
Publisher กรุงเทพฯ : ไครม์แอนด์มิสทรี, 2556
Material 160 หน้า : ภาพประกอบ


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786160413768
Call Number ย อ743อ
Author อินทรายุธ เทพคุณ.
Title ตะล็อกก๊อกแก๊ก / อินทรายุธ เทพคุณ และ พาณี อิทธิบำรุงรักษ์, เรื่องและภาพ.
Publisher กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2556
Material 32 หน้า : ภาพประกอบสีสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com