บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - ทุกเขตข้อมูล: Award
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 63
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : DVD LIB1 ชั้น 6
การจอง
เลขเรียกหนังสือ DVD 3246
ชื่อเรื่อง ทีมเงาอัจฉริยะ = Hidden Figures [ดีวีดี]
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วีดี, 2560
รายละเอียด 1 แผ่น (115 นาที) : เสียง, สี


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.2 ว751ก 2559
ผู้แต่ง วิศนีย์ สีเอี่ยม
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร = Implementation of public sector management quality award affecting 21st century school supporting systems in south krungthon group under Bangkon metropolitan / วิศนีย์ สีเอี่ยม
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด (10), 158 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786160408733
เลขเรียกหนังสือ ย พ524ห 2557
ผู้แต่ง พัชรี มีสุคนธ์.
ชื่อเรื่อง หัวกลมหาบ้าน / พัชรี มีสุคนธ์ ; วินิจ ยีสมัน, ภาพประกอบ
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2557
รายละเอียด 32 หน้า : ภาพประกอบสี


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9789748219936
เลขเรียกหนังสือ ย พ524ค 2557
ผู้แต่ง พัชรี มีสุคนธ์.
ชื่อเรื่อง ใครนะจะเก็บได้ / พัชรี มีสุคนธ์, เรื่อง ; จิตพาชื่น มุสิกานนท์, ภาพประกอบ
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 12
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดตี้, 2557
รายละเอียด 30 หน้า : ภาพประกอบสี


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9786160413928
เลขเรียกหนังสือ 808.83872 ช648ภ
ผู้แต่ง ชูชาติ ทรัพย์นิธิ.
ชื่อเรื่อง ภารกิจปริศนา / ชูชาติ ทรัพย์นิธิ.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ไครม์แอนดืมิสทรี, 2556
รายละเอียด 160 หน้า


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786160413829
เลขเรียกหนังสือ ย ส828พ
ผู้แต่ง สุพรรณี นามวงษ์.
ชื่อเรื่อง แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม / สุพรรณี นามวงษ์, เรื่อง ; วิทิตา บุญสุภาพ, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2556
รายละเอียด 32 หน้า : ภาพประกอบสี
ชื่อชุด ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786160413744
เลขเรียกหนังสือ ย พ759ต
ผู้แต่ง พิศิษฐ รัตนวงศ์.
ชื่อเรื่อง ต้นหอมไปลอยกระทง / พิศิษฐ รัตนวงศ์, เรื่องและภาพ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดตี้, 2556
รายละเอียด 28 หน้า : ภาพประกอบสี


 
8
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9786160413737
เลขเรียกหนังสือ ย น199ก
ผู้แต่ง นภัสสร ไชยมโนวงศ์.
ชื่อเรื่อง ก้อนเมฆมีน้ำใจ / นภัสสร ไชยมโนวงศ์, เรื่องและภาพ.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2556.
รายละเอียด 30 หน้า : ภาพประกอบ
ชื่อชุด รอบรู้เรื่องวัฏจักรของฝน


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786165390958
เลขเรียกหนังสือ ย ก344ต 2555
ผู้แต่ง ก้องเกียรติ กองจันดี
ชื่อเรื่อง ตังค์ทอน / ก้องเกียรติ กองจันดี, เรื่องและภาพประกอบ
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดตี้, 2555
รายละเอียด 32 หน้า : ภาพประกอบสี


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786160408702
เลขเรียกหนังสือ ย น471ก 2555
ผู้แต่ง น้าเมฆ, นามแฝง
ชื่อเรื่อง กระต่ายขี้อาย / น้าเมฆ, [นามแฝง], เรื่อง ; พี่พิมพ์, [นามแฝง], ภาพ
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์คิดดี้, 2555
รายละเอียด 32 หน้า : ภาพประกอบสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com