บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล
หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: eBook
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1000 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 10000
1
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781439835234 (e-book : PDF)
Call Number TJ220 .Y36 2011
Author Yang, Guang-Hong.
Title Reliable control and filtering of linear systems with adaptive mechanisms [electronic resource] / Guang-Hong Yang, Dan Ye.
Publisher Boca Raton : Taylor & Francis, 2011.
Material 264 p.
Series Stmt Automation and control engineering
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439835234 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
2
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781439838648 (e-book : PDF)
Call Number HD69.P75 L88 2011
Author Lutchman, Chitram.
Title Project execution [electronic resource] : a practical approach to industrial and commercial project management / Chitram Lutchman.
Publisher Boca Raton : Taylor & Francis, 2011.
Material 252 p.
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439838648 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
3
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781420065428 (e-book : PDF)
Call Number R857.M3 P67 2011
Title Porous media [electronic resource] : applications in biological systems and biotechnology / editor, Kambiz Vafai.
Publisher Boca Raton : Taylor & Francis, 2011.
Material 632 p.
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420065428 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
4
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781439805022 (e-book : PDF)
Call Number HV7921 .P5729 2011
Title Police without borders [electronic resource] : the fading distinction between local and global / [edited by] Cliff Roberson, Dilip K. Das, Jennie K. Singer.
Publisher Boca Raton : CRC Press, 2011.
Material 328 p.
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439805022 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
5
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781439816455 (e-book : PDF)
Call Number QA76.76.D47 L343 2011
Author Lakshman, Bulusu.
Title Oracle embedded programming and application development [electronic resource] / Lakshman Bulusu.
Publisher Boca Raton, Fla. : Auerbach Publications, 2011.
Material 372 p.
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439816455 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
6
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781439820049 (e-book : PDF)
Call Number TA658.8 .O678 2011
Author Ohsaki, Makoto, 1960-
Title Optimization of finite dimensional structures [electronic resource] / author, Makoto Ohsaki.
Publisher Boca Raton : Taylor & Francis, 2011.
Material 439 p.
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439820049 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
7
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781420086553 (e-book : PDF)
Call Number RC816 .N88 2011
Title Nutritional management of digestive disorders [electronic resource] / editor, Bhaskar Banerjee.
Publisher Boca Raton : Taylor & Francis Group, c2011.
Material 406 p.
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420086553 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
8
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781420010909 (e-book : PDF)
Call Number QA278.4 .B74 2011
Author Bretz, Frank.
Title Multiple comparisons using R [electronic resource] / Frank Bretz, Torsten Hothorn, Peter Westfall.
Publisher Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2011.
Material 205 p.
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420010909 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
9
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781439836958 (e-book : PDF)
Call Number R729.8 .J46 2011
Author Jenicek, Milos, 1935-
Title Medical error and harm [electronic resource] : understanding, prevention, and control / Milos Jenicek.
Publisher New York : Productivity Press, Taylor & Francis Group, 2011.
Material 384 p.
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439836958 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
10
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


ISBN 9781420071986 (e-book : PDF)
Call Number TK5105.65 .L625 2011
Title Location-based services handbook [electronic resource] : applications, technologies, and security / editors, Syed A. Ahson, Mohammad Ilyas.
Publisher Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2011.
Material 327 p.
Multimedia http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420071986 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.สืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com