บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: eBook
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1000 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 10000
1
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781439815076 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ TJ828 .J53 2011
ผู้แต่ง Jha, A. R.
ชื่อเรื่อง Wind turbine technology [electronic resource] / A.R. Jha.
พิมพลักษณ์ Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2011.
รายละเอียด 291 p.
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439815076 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
2
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781439827581 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ QA76.73.S27 K54 2011
ผู้แต่ง Kleinman, Ken.
ชื่อเรื่อง Using SAS for data management, statistical analysis, and graphics [electronic resource] / Ken Kleinman, Nick Horton.
พิมพลักษณ์ Boca Raton : Taylor & Francis, 2011.
รายละเอียด 305 p.
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439827581 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
3
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781439827567 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ QA76.73.R3 H67 2011
ผู้แต่ง Horton, Nicholas J.
ชื่อเรื่อง Using R for data management, statistical analysis, and graphics [electronic resource] / Nick Horton, Ken Kleinman.
พิมพลักษณ์ Boca Raton : Taylor & Francis, 2011.
รายละเอียด 297 p.
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439827567 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
4
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781420066531 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ QA601 .T73 2011
ชื่อเรื่อง Transforms and applications handbook [electronic resource] / editor, Alexander D. Poularikas.
ครั้งที่พิมพ์ 3rd ed.
พิมพลักษณ์ Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2011.
รายละเอียด 911 p.
ชื่อชุด Electrical engineering handbook ; 43
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420066531 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
5
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781439815151 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ QD152.3 .T434 2011
ชื่อเรื่อง Techniques in inorganic chemistry [electronic resource] / editors, John P. Fackler, Jr., Larry Falvello.
พิมพลักษณ์ Boca Raton : Taylor & Francis, 2011.
รายละเอียด 219 p.
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439815151 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
6
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781439835616 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ HD47.35 .R35 2011
ผู้แต่ง Rains, Jim.
ชื่อเรื่อง Target cost management [electronic resource] : the ladder to global survival and success / Jim Rains.
พิมพลักษณ์ New York : Productivity Press, 2011.
รายละเอียด 229 p.
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439835616 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
7
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781439834602 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ QA295 .Z43 2011
ผู้แต่ง Zhang, Qi S.
ชื่อเรื่อง Sobolev inequalities, heat kernels under Ricci flow, and the Poincarae conjecture [electronic resource] / Qi S. Zhang.
พิมพลักษณ์ Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2011.
รายละเอียด 432 p.
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439834602 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
8
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781439801475 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ RA577.5 .S517 2011
ชื่อเรื่อง Sick building syndrome and related illness [electronic resource] : prevention and remediation of mold contamination / editor, Walter E. Goldstein.
พิมพลักษณ์ Boca Raton : Taylor & Francis, 2011.
รายละเอียด 256 p.
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439801475 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
9
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781439828595 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ TD879.P37 S46 2011
ชื่อเรื่อง Semi-field methods for the environmental risk assessment of pesticides in soil [electronic resource] / editors, Andreas Schaeffer ... [et al.].
พิมพลักษณ์ Boca Raton : CRC Press, 2011.
รายละเอียด 144 p.
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439828595 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.


 
10
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9781439825174 (e-book : PDF)
เลขเรียกหนังสือ QA76.76.D47 P744 2011
ผู้แต่ง Pries, Kim H., 1955-
ชื่อเรื่อง Scrum project management [electronic resource] / Kim H. Pries, Jon M. Quigley.
พิมพลักษณ์ Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2011.
รายละเอียด 198 p.
มัลติมีเดีย http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781439825174 Distributed by publisher. Purchase or institutional license may be required for access.สืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com